Sporočilo za javnost | Sklepi XXVII. redne letne konference FIDES z dne 09.03.2018

Vlada RS s tem, ko kljub zagotovilu ministra za javno upravo, posredovano delegatom izredne letne konference z dne 15.11.2017: ».. da je vlada odločena realizirati navedene stavkovne zahteve FIDES, kar nesporno izhaja tudi iz Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti z dne 5.12.2016 (odprava omejitve 57. plačnega razreda) in Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti z dne 24.3.2017 (ohranitev doseženega števila plačnih razredov napredovanja zdravnikov ob razporeditvi na delovna mesta zdravnikov specialistov)«, ni naredila še ničesar v tej smeri, kaže na neresnost te vlade.

Napovedana ukinitev vladnega projekta kot podlage za variabilno nagrajevanje, čeprav se je zaradi vladnih kriterijev v praksi le-ta izkazal kot neučinkovit, predstavlja še korak nazaj od izpogajanega in bo glede na pravico zdravnikov in zobozdravnikov delati po standardih in normativih predstavljala veliko težavo tam, kjer delodajalci zaradi pomanjkanja zdravnikov in zobozdravnikov ne more organizirati dela tako, da bi spoštovali Modro knjigo.

Zato je redna letna konferenca med sklepi, ki v celoti povzemajo sklepe, ki jih je sprejela že izredna letna konferenca FIDES z dne 15.11.2017, zapisala tudi zahtevo po sprejetju vladne uredbe, ki bo omogočila variabilno nagrajevanje iz naslova kvantitete in/ali kvalitete za zdravnike, ki presegajo standarde in normative po Modri knjigi in kot to zahteva 10. a člen KPZZ.

Ob razpadajočem zdravstvenem sistemu in pogojevanju drugih sindikatov, ki smo jima priča, si v FIDES-u reaktivacije stavke ne želimo, posebej tudi zato, ker zdravniki in zobozdravniki ne moremo stavkati tako kot večina ostalih poklicev brez posledic do bolnikov.

Zato je letna konferenca pooblastila Glavni odbor FIDES, da spremlja realizacijo sklepov te konference in v kolikor Vlada v naslednjih mesecih do izteka mandata ne bo spoštovala prevzetih zavez, reaktivira stavko.

 

PREDSEDNIK FIDES:

Konrad Kuštrin, l.r.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

25/07/2019

V FIDES- u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, smo že večkrat javno opozorili, da aneksa k Splošnemu dogovoru 2019 (1 in 2) ne bosta rešila težav na primarnem nivoju z vidika...

05/06/2019

Glavni odbor sindikata FIDES izraža podporo Sindikatu policistov Slovenije in njihovemu predsedniku, mag. Kristjanu Mlekušu, v njihovih prizadevanjih za izboljšanje delovno-pravnega položaja...