Varstvo osebnih podatkov

Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

V zvezi z osebnimi podatki, ki ste jih podali v vaši pristopni izjavi ali obvestilu o spremembi podatkov iz pristopne izjave vas obveščamo:

Kadar se osebni podatki v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pridobijo od tega posameznika, upravljavec zadevnemu posamezniku takrat, ko pridobi osebne podatke, zagotovi vse naslednje informacije:

Upravljavec osebnih podatkov: Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker se ti podatki ne obdelujejo v namene iz člena 37.1 Uredbe.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo:

  • za pošiljanje osnovnih informacij, ki zadevajo vaš delovnopravni položaj in pravice iz zakonov in kolektivnih pogodb,
  • delo v organih sindikata za uresničevanje svojih in skupnih interesov,
  • volitve v organe sindikata,
  • koriščenja sindikalnega varstva, če bi bil zaradi uresničevanja sindikalne politike postavljeni v neenakopraven in manj ugoden položaj,
  • usposabljanje v okviru programa sindikalnega izobraževanja,
  • sodelovanje v stavki ali drugih oblikah sindikalnega boja.
  • uveljavljanje sindikalne pravne pomoči
  • nadzor nad ravnanjem v skladu s statutom FIDES,
  • nadzor nad izvajanjem demokratično sprejetih odločitev, vključno s stavko,
  • plačevanje in obračun članarine in ugotavljanje sprememb podatkov iz pristopne izjave

Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov: Status sindikata Fides, objavljen na spletni povezavi http://www.sindikatfides.si/statut

Vaših osebnih podatkov ne  nameravamo prenesti osebne v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: čas vašega članstva v sindikatu Fides, po prenehanju članstva pa le do izpolnitve vseh medsebojnih pravic in obveznosti ali do njihovega zastaranja

Od sindikata Fides lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelav, imate pa tudi  pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Zagotovitev osebnih podatkov je statutarna obveznost, saj brez teh podatkov ne moremo preveriti, kdo lahko uresničuje svoje pravice in obveznosti v zvezi s članstvom, izpolnjevanja obveznosti v zvezi s članstvom (vključno s plačevanjem članarine), niti tega, kdo lahko voli ali je voljen v organe sindikata.

Sindikat Fides ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti ne oblikuje profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe.

Če bi vaše podatke potrebovali tudi v namene, ki v tem obvestilu niso navedeni, vas bomo o tem obvestili.

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

05/10/2018

Glavni odbor FIDES je na 45. redni seji dne 03.10.2018 obravnaval pobudo, ki so jo na FIDES naslovili predstavniki mladih zdravnikov glede ohranitve njihovih kompetenc zaradi spremembe 210.člena...

04/07/2018

Prek Evropske federacije zdravniških sindikatov (FEMS) smo prejeli obvestilo, da so v Romuniji z novim zakonom o proračunu dvignili zdravniške plače za 100%. Dvig ima takojšnji učinek, plače pa...