Sporočilo za javnost | Sklepi izredne letne konference FIDES z dne 15.11.2017

Ob razpadajočem zdravstvenem sistemu in pogojevanju drugih sindikatov, ki smo jima priča, bi bilo nadaljevanje stavke neugodno za bolnike, Vlado in tudi zdravnike. Izredna letna konferenca pričakuje, da bo Vlada v celoti realizirala zaveze po obeh podpisanih sporazumih o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti in s tem zagotovila pogoje za stimulativno delo zdravnikov, zlasti vseh tistih izjemnih strokovnjakov, katerih delo brez spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) še vedno ne more biti ustrezno vrednoteno. Pri tem računamo na posluh poslancev, ki bi morali, ne glede na stavkovne zahteve FIDES-a, doumeti, da je sedanji plačni sistem, kot ga določa ZSPJS, slab in nestimulativen in da so zato njegove spremembe nujne, če želimo v državi obdržati najboljše javne uslužbence, od katerih so mnogi že odšli v tujino. Odprava stropa v plačni lestvici za vse javne uslužbence je zgolj ena od prepotrebnih sprememb za zasledovano fleksibilizacijo plačnega sistema, vnesti pa je treba tudi boljše elemente nagrajevanja po uspešnosti. Od Vlade letna konferenca FIDES pričakuje takojšnjo spremembo projekta variabilnega nagrajevanja, ki žal v dosedanji vsebini zlasti na sekundarni in terciarni ravni zaradi težav z zbiranjem podatkov ni zaživel. V projekt je potrebno vključiti tudi zobozdravnike.

Izredna letna konferenca FIDES je sprejela sklep, da zdravniška stavka na državni ravni preneha. Hkrati pa je napovedala možnost skorajšnjih stavk na lokalni ravni v okoljih, v katerih vodstva zavodov niso konstruktivno pristopila k realizaciji obeh podpisanih aneksov, vključno s sprejemom terminskih planov za uveljavitev standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravnikov ter fleksibilnim nagrajevanjem zdravnikov, ki presegajo delo po standardih in normativih.

Resnost namer Vlade in uresničitev pričakovanj, izraženih na današnji izredni letni konferenci FIDES, bo ocenila letna konferenca FIDES, ki bo predvidoma konec januarja 2018.

Prihajajoča vlada se bo morala neizogibno lotiti zdravstvene reforme in prisluhniti zdravnikom kot odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti. FIDES pri tem vztraja pri strategiji zdravniški organizacij za izhod zdravstva iz krize, predstavljeni že pred nekaj leti.

                                                                                                                   

PREDSEDNIK FIDES:

Konrad Kuštrin, l.r.

 

 

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

05/10/2018

Glavni odbor FIDES je na 45. redni seji dne 03.10.2018 obravnaval pobudo, ki so jo na FIDES naslovili predstavniki mladih zdravnikov glede ohranitve njihovih kompetenc zaradi spremembe 210.člena...

04/07/2018

Prek Evropske federacije zdravniških sindikatov (FEMS) smo prejeli obvestilo, da so v Romuniji z novim zakonom o proračunu dvignili zdravniške plače za 100%. Dvig ima takojšnji učinek, plače pa...