20.02.2018|Sporočilo za medije: Koordinacija zdravniških organizacij pričakuje da bo Vlada sporni sklep glede kaznovanja »nepravilnih napotitev« razveljavila

Koordinacija zdravniških organizacij izraža podporo objavljenemu stališču Koordinativnega telesa družinske medicine in Sekcije za primarno pediatrijo Združenja pediatrov glede kaznovanja »nepravilnih napotitev« z dne 19.02.2018, saj ocenjujemo, da bo določba v Splošnem dogovoru za 2018 glede kaznovanja zdravnikov vodila v opazno poslabšanje kakovosti obravnave bolnikov in tudi v ogrožanje njihovega zdravja, zdravnike pa postavila v hudo etično stisko.

Zato pričakujemo, da bo Vlada prisluhnila opozorilom Zdravniške zbornice Slovenije z dne 12.02.2018 in 15.02.2018 in spremenila nezakoniti sklep v postopku priprave splošnega dogovora.

Koordinacija zdravniških organizacij na tem mestu ponovno opozarja, da ministrica za zdravje že cel mandat nasprotuje predlogom zdravniške stroke ter zavrača predloge, ki bi po mnenju zdravniške stroke vodili k izboljšanju celokupne zdravstvene obravnave prebivalstva.

Koordinacija zdravniških organizacij pričakuje, da bo vlada sporni sklep glede Splošnega dogovora 2018 razveljavila. V kolikor se to ne bo zgodilo, bomo javnost seznanili z nadaljnjimi ukrepi.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

05/10/2018

Glavni odbor FIDES je na 45. redni seji dne 03.10.2018 obravnaval pobudo, ki so jo na FIDES naslovili predstavniki mladih zdravnikov glede ohranitve njihovih kompetenc zaradi spremembe 210.člena...

04/07/2018

Prek Evropske federacije zdravniških sindikatov (FEMS) smo prejeli obvestilo, da so v Romuniji z novim zakonom o proračunu dvignili zdravniške plače za 100%. Dvig ima takojšnji učinek, plače pa...