20.02.2018|Sporočilo za medije: Koordinacija zdravniških organizacij pričakuje da bo Vlada sporni sklep glede kaznovanja »nepravilnih napotitev« razveljavila

Koordinacija zdravniških organizacij izraža podporo objavljenemu stališču Koordinativnega telesa družinske medicine in Sekcije za primarno pediatrijo Združenja pediatrov glede kaznovanja »nepravilnih napotitev« z dne 19.02.2018, saj ocenjujemo, da bo določba v Splošnem dogovoru za 2018 glede kaznovanja zdravnikov vodila v opazno poslabšanje kakovosti obravnave bolnikov in tudi v ogrožanje njihovega zdravja, zdravnike pa postavila v hudo etično stisko.

Zato pričakujemo, da bo Vlada prisluhnila opozorilom Zdravniške zbornice Slovenije z dne 12.02.2018 in 15.02.2018 in spremenila nezakoniti sklep v postopku priprave splošnega dogovora.

Koordinacija zdravniških organizacij na tem mestu ponovno opozarja, da ministrica za zdravje že cel mandat nasprotuje predlogom zdravniške stroke ter zavrača predloge, ki bi po mnenju zdravniške stroke vodili k izboljšanju celokupne zdravstvene obravnave prebivalstva.

Koordinacija zdravniških organizacij pričakuje, da bo vlada sporni sklep glede Splošnega dogovora 2018 razveljavila. V kolikor se to ne bo zgodilo, bomo javnost seznanili z nadaljnjimi ukrepi.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

16/04/2019

Ob dogodkih na nivoju primarnega zdravstva, ki so eskalirali z realizacijo odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani družinskih zdravnikov v ZD Kranj in napovedjo kolektivnih odpovedi še v drugih...

10/04/2019

Objavljamo odziv FIDES-a na novico: https://www.24ur.com/novice/svet/bodo-zdravniki-prvega-julija-zaceli-belo-stavko.html: »Bodo zdravniki prvega julija začeli belo stavko?«

ZZZS in Vlada...