SPOROČILO ZA JAVNOST | Razkrite ugotovitve glede spornih praks delodajalcev (izplačevanje nadur glede na opravljene storitve) so zgolj potrditev totalne anomaličnosti enotnega plačnega sistema

V FIDES-u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, že leta opozarjamo, da enotni plačni sistem delodajalcem ne daje vzvodov za nagrajevanje učinkovitosti zato nas razkritja inšpektorjev glede inovativnih praks, ki jih delodajalci uporabljajo za nagrajevanje zaposlenih v zasledovanju cilja skrajševanja čakalnih dob, ne presenečajo. Žalosti nas to, da tovrstna razkritja mečejo madež na zaposlene v zdravstvu, ki so delo – dodatne storitve opravili, delodajalec pa jih zaradi togega plačnega sistema ni mogel ustrezno nagraditi.

Objavljene ugotovitve glede spornih izplačil mentorskega dodatka kot posledice neusklajenosti internih aktov v posameznih zavodih, ki so osnovna skrb in odgovornost delodajalcev, pa so še dodaten odraz slabega upravljanja  posameznih javnih zdravstvenih zavodov in potrebe po reformi.

Dokler si bo Vlada zatiskala oči, da prenova plačnega sistema ni potrebna in hkrati zagovarjala povečanje učinkovitosti in skrajševanje čakalnih vrst, bomo priča tovrstnim razkritjem.

Konrad Kuštrin

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

19/04/2021

Ljubljana, 19. april 2021 - Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov...

04/03/2021

Dejstvo je, da se korona virus zelo učinkovito prenaša s človeka na človeka, da pri številnih okuženih povzroči resno bolezen in da epidemije COVID – 19 še nismo obvladali. Pojavljajo se nove...