SKLEPI XXVIII. LETNE KONFERENCE FIDES, 15.03.2019

  1. Vsi zdravniki in zobozdravniki začnejo dosledno delati po Modri knjigi standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov z datumom, ki ga določi Glavni odbor FIDES.

  2. V primeru množičnejših odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani zdravnikov in zobozdravnikov bo FIDES na dan prenehanja teh pogodb o zaposlitvi izrazil solidarnost, vključno z možnostjo organizacije splošne stavke vseh zdravnikov in zobozdravnikov v RS. Obliko stavke določi Glavni odbor FIDES.

  3. Zahtevamo, da se zdravnike in zobozdravnike izloči iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, ter da se sklene novo kolektivno pogodbo, v okviru katere je potrebno med drugim realizirati tudi vse zaveze Vlade RS iz obeh podpisanih sporazumov o začasni zamrznitvi stavkovnih aktivnosti in sicer:

-uvedbo delovnega mesta starejšega specialista,

-uvedbo delovnih mest za zaposlene na terciarni dejavnosti,

-prenos specializantskih napredovanj na specialistična delovna mesta,

-variabilno nagrajevanje iz naslova kvantitete in kvalitete za zdravnike, ki presegajo standarde in normative po Modri knjigi  in

-odpravo zakonskih omejitev uvrščanja zdravnikov v plačne razrede.

4. Letna konferenca FIDES še naprej trdno stoji za strateškimi usmeritvamizdravniških organizacij za izhod zdravstva iz krize, sprejetih leta 2014.

5. Zdravniku je treba zagotoviti svobodo dela in prosto izbiro o tem, ali bo zaposlen pri enem ali več delodajalcih.

 

PREDSEDNIK DELOVNEGA PREDSEDSTVA

 Ivan Mrzlikar, dr.dent. med., l.r.

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

06/02/2020

Glavni odbor FIDES je na 10. redni seji dne 05.02.2020 sklical XXIX. Letno konferenco FIDES, ki bo v četrtek, 26.03.2020 z začetkom ob 10:00 uri.
Konferenca bo potekala v Modri dvorani Domus...

25/07/2019

V FIDES- u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, smo že večkrat javno opozorili, da aneksa k Splošnemu dogovoru 2019 (1 in 2) ne bosta rešila težav na primarnem nivoju z vidika...