SKLEPI XXVIII. LETNE KONFERENCE FIDES, 15.03.2019

  1. Vsi zdravniki in zobozdravniki začnejo dosledno delati po Modri knjigi standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov z datumom, ki ga določi Glavni odbor FIDES.

  2. V primeru množičnejših odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani zdravnikov in zobozdravnikov bo FIDES na dan prenehanja teh pogodb o zaposlitvi izrazil solidarnost, vključno z možnostjo organizacije splošne stavke vseh zdravnikov in zobozdravnikov v RS. Obliko stavke določi Glavni odbor FIDES.

  3. Zahtevamo, da se zdravnike in zobozdravnike izloči iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, ter da se sklene novo kolektivno pogodbo, v okviru katere je potrebno med drugim realizirati tudi vse zaveze Vlade RS iz obeh podpisanih sporazumov o začasni zamrznitvi stavkovnih aktivnosti in sicer:

-uvedbo delovnega mesta starejšega specialista,

-uvedbo delovnih mest za zaposlene na terciarni dejavnosti,

-prenos specializantskih napredovanj na specialistična delovna mesta,

-variabilno nagrajevanje iz naslova kvantitete in kvalitete za zdravnike, ki presegajo standarde in normative po Modri knjigi  in

-odpravo zakonskih omejitev uvrščanja zdravnikov v plačne razrede.

4. Letna konferenca FIDES še naprej trdno stoji za strateškimi usmeritvamizdravniških organizacij za izhod zdravstva iz krize, sprejetih leta 2014.

5. Zdravniku je treba zagotoviti svobodo dela in prosto izbiro o tem, ali bo zaposlen pri enem ali več delodajalcih.

 

PREDSEDNIK DELOVNEGA PREDSEDSTVA

 Ivan Mrzlikar, dr.dent. med., l.r.

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

19/04/2021

Ljubljana, 19. april 2021 - Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov...

04/03/2021

Dejstvo je, da se korona virus zelo učinkovito prenaša s človeka na človeka, da pri številnih okuženih povzroči resno bolezen in da epidemije COVID – 19 še nismo obvladali. Pojavljajo se nove...