Pogrevanje zgodb o primerljivosti poklicev v javnem sektorju preusmerja fokus razprave v povsem napačno smer.

V FIDES-u že vrsto let zagovarjamo celovito reformo zdravstva in politične odločevalce zaman opozarjamo na problematike, vezane na financiranje zdravstvenih storitev, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in sisteme nagrajevanja.  Potrebna je celovita reforma zdravstva, ki bo vključevala tudi reformo plač zaposlenih v zdravstvu, zdaj in takoj. Reformni vlak je medtem že skoraj odpeljal, javno zdravstvo pa zaradi neenakih pogojev čedalje bolj izgublja bitko z zasebnim zdravstvom.

V kolikor je predstavnikom državljank in državljanov Republike Slovenije in nenazadnje tudi predstavnikom sindikatov, ki trenutek sprejetja PKP10, ki je zgolj obliž in ne rešitev, izkoriščajo za pogrevanje preživetih zgodb primerjav med poklici, mar za kvalitetno javno zdravstvo, razvoj medicine ter napredek civilizacije, ki se kaže tudi skozi zdravje državljanov, predvsem pa mar za bolnike, je potrebno nujno in takoj narediti vse, da v javnem zdravstvu obdržimo nosilce zdravstvene dejavnosti, na katerih sloni delovanje javnega zdravstva in najzahtevnejše medicine. Pomanjkanje zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu in zajezitev nadaljnjih odhodov strokovnjakov in mladih v tujino in zasebni sektor se lahko reši le tako, da se zdravniškemu poklicu prizna zahtevnost, odgovornost in obseg opravljenega dela. Brez takojšnjih sistemskih ukrepov na področju plač sicer spiralnega razkroja javnega zdravstva ne bo mogoče ustaviti.

Glede na poročanje medijev, da je PKP10 še bolj zaostril odnose med različnimi poklici v javnem sektorju in da so nezadovoljni praktično vsi sindikati javnega sektorja, nas preseneča še vedno neomajno stališče sindikalnih central, ki zagovarjajo tak plačni sistem. Več kot očitno je, da vprašanje primerljivosti med poklici sindikalnim centralam služi zgolj kot izgovor za primerljivost plač, ne pa tudi odgovornosti, zahtevnosti in pogojev dela. Pojem »poklici, primerljivi zdravniškemu« ne obstaja in ne predstavlja nobenega standarda, po katerem bi se morale ravnati ostale plače javnega sektorja. Prav ta »primerljivost delovnih mest«, ki nima podlage v zakonu, niti v nobenem podzakonskem aktu, predstavlja izvorni greh enotnega plačnega sistema in je generator večnega nezadovoljstva in težav, ki se v odsotnosti ostalih strukturnih reform v zdravstvu eksponentno kažejo kot propadanje javnega zdravstva. 

Sprašujemo se, ali je v razviti demokratični družbi res tako nesprejemljivo, da se nam, ki nam je mar le za  dobro delujoče javno zdravstvo in naše bolnike, ne sme dati priložnosti, da s sistemskim zakonom ustrezno naslovimo kompleksnost organizacije in nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu. Ta pridobitev bi nemara lahko bila v prihodnje koristna tudi za ostale skupine javnih uslužbencev.  

V FIDES-u si želimo, da se fokus razprav usmeri v  pravo smer, v skupen strateški cilj, to je v kvaliteten javni zdravstveni sistem.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

26/07/2022

Gospod Poklukar je imel v svojem mandatu ministra za zdravje dovolj priložnosti za sistemske spremembe delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema, vendar se jim je »uspešno« izogibal....

08/07/2022

FIDES, največji zagovornik dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, pri pripravi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega...