Odziv FIDES| Neizkoriščen čas za sistemske spremembe delovanja javnega zdravstvenega sistema je žal za državljanke in državljane za vedno izgubljen čas

Gospod Poklukar je imel v svojem mandatu ministra za zdravje dovolj priložnosti za sistemske spremembe delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema, vendar se jim je »uspešno« izogibal.

V FIDES-u že ves čas opozarjamo na postopen razkroj slovenskega javnega zdravstva in nezmožnost zagotavljanja pokritosti ambulant nujne medicinske pomoči z zdravnikom je zgolj eden od pokazateljev, da nosilci zdravstvene dejavnosti zapuščajo javni zdravstveni sistem.

Razloge, da je temu tako, gre pripisati tudi  nespametnim potezam nekdanjega ministra za zdravje, gospoda Poklukarja, ki je s porušenjem plačnih razmerij v zdravstvenem timu povsem razvrednotil pomen zdravniškega dela.

Da se vse manj dobrih maturantov odloča za študij medicine, vse manj diplomantov medicine pa za zahtevna, a lepa in za zdravje državljank in državljanov nujna specialistična področja, je kriva restriktivna politika odločevalcev, ki gre celo tako daleč, da zavestno krši dogovorjene obremenitve zdravnikov v obliki standardov in normativov. Trenutno najbolj aktualen primer so glavarinski količniki na primarni ravni zdravstva, ki se namesto dogovorjenega zmanjševanja, z namenom kratkovidnega gašenja požara prikrito povečujejo, kar vodi v nadaljnje izgorevanje že tako preobremenjenih zdravnic in zdravnikov in vse večji osip ter vse manjše zanimanje mladih za sicer čudovit poklic družinskega zdravnika.

V podobni maniri gospod Poklukar nadaljuje tudi v svojih zadnjih izjavah, saj je povsem jasno, da bi predlagani ukrep zakonske prisile vključevanja zdravnikov v ambulante nujne medicinske pomoči do vključno 60. leta starosti (namesto sedaj veljavne meje 55 let) zgolj nesorazmerno obremenil tiste najizkušenejše zdravnike, ki še vztrajajo v javnem zdravstvenem sistemu in jih dokončno spodbudil k temu, da sistem dokončno zapustijo.

Čas dela zdravnikov na »moralni pogon«, na katerega so se v preteklosti zanašali politični odločevalci, se ob vse večjih obremenitvah in vse večji izgorelosti zdravnikov postopoma izteka. In kot pravilno ugotavlja gospod Poklukar, je glavni krivec razkroja javnega zdravstvenega sistema togost sistema plač v javnem sektorju.

Skrajni čas je, da se politični odločevalci, in nenazadnje vse državljanke in državljani, odločimo, ali nam je na prvem mestu ustrezna in dostopna zdravniška oskrba, ko jo potrebujemo, ali nam je bolj pomembna enakost v enotnem plačnem sistemu zaposlenih v javnem sektorju.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...