Nominalne plače romunskih zdravnikov izenačene s slovenskimi, življenjski standard zdravnikov v Romuniji že precej višji kot v Sloveniji

Prek Evropske federacije zdravniških sindikatov (FEMS) smo prejeli obvestilo, da so v Romuniji z novim zakonom o proračunu dvignili zdravniške plače za 100%. Dvig ima takojšnji učinek, plače pa bodo nato do leta 2022 zamrznjene. Zdravniki so tako bistveno odstopili od ostalih zdravstvenih delavcev. Tudi ostalim se bodo plače sicer dvignile, vendar postopoma do leta 2022 po 25%. Zdravniki so tako dejansko izstopili iz razmerij enotnega sistema plač javnega sektorja.

Romunska vlada je po dolgih pogajanjih vendarle spoznala, da mora nekaj ukreniti za zajezitev množičnega odhajanja zdravnikov, saj je Romunija največja neto izvoznica zdravnikov v EU. Da bi zdravnike zadržala in po možnosti privabila nazaj tiste, ki so že emigrirali, so zdaj NETO plače starejših zdravnikov dvignili na 2.500 € mesečno. Skupaj z dežurstvi pa lahko romunski zdravniki zdaj zaslužijo tudi 3500-4000 € neto mesečno.

Za primerjavo naj omenimo, da neto plača 2500 € v Sloveniji pomeni 4.306 € bruto, ki jo v Sloveniji doseže zdravnik, uvrščen v najvišji možen 57. plačni razred in z dodatkom za 26 let delovne dobe.

Za neto plačo 4000 € bi moral slovenski zdravnik zaslužiti 7.365,74 € bruto. Slovenski zdravnik, ki je uvrščen v najvišji 57. plačni razred in ima 26 let delovne dobe, mora za takšno mesečno plačo opraviti približno 102 naduri mesečno oziroma delati približno 63 ur tedensko.

Omeniti je treba, da je raven cen v Sloveniji za približno 63% višja kot v Romuniji. Za neto plačo 2500 € si lahko romunski delavec privošči toliko kot slovenski delavec za neto plačo 4075 €. Če bi torej želel slovenski zdravnik za 40 ur dela tedensko imeti enak standard, kot ga ima zdaj zdravnik v Romuniji, bi moral imeti bruto osnovno plačo 7.523,57 €, ki v slovenskem javnem sektorju ni dosegljiva niti predsedniku vlade.

PREDSEDNIK FIDES:

Konrad Kuštrin, dr.med.,spec. anest. in reanim., l.r.

 

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

25/07/2019

V FIDES- u, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, smo že večkrat javno opozorili, da aneksa k Splošnemu dogovoru 2019 (1 in 2) ne bosta rešila težav na primarnem nivoju z vidika...

05/06/2019

Glavni odbor sindikata FIDES izraža podporo Sindikatu policistov Slovenije in njihovemu predsedniku, mag. Kristjanu Mlekušu, v njihovih prizadevanjih za izboljšanje delovno-pravnega položaja...