Izjava evropskih zdravniških združenj AEMH-FEMS ob izbruhu pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odbori evropskih zdravniških združenj FEMS, katerega član je tudi FIDES,  in AEMH so 20. marca 2020 organizirali skupno spletno srečanje. Po prejemu poročil o trenutnih razmerah glede pandemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v mnogih državah EU, upoštevajoč stanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v teh državah, sta odbora z globoko zaskrbljenostjo sprejela naslednje ugotovitve:

- pandemija še ni dosegla svojega vrha,

- Evropa je trenutno glavno žarišče pandemije,

- opažamo premalo učinkovite strategije in usklajenih ukrepov v okviru EU in med vladami držav članic EU,

- starejši bolniki z že obstoječimi kroničnimi boleznimi in zdravstveni delavci so še posebej izpostavljeni tveganju z okužbo,

- že zdaj obstaja vseevropsko pomanjkanje zdravstvenih delavcev,

- soočeni smo s splošnim pomanjkanjem opreme za osebno zaščito (OVO),

- z leti se je število intenzivnih enot znatno zmanjšalo. Vse to povzroča etične in medicinske dileme, ki so ob izbruhu pandemije postale kritične.

Zato sta AEMH in FEMS naslovila vsem odgovornim, predvsem pa vsem uradnim odločevalcem v EU naslednje zahteve:

1. Izčrpan zdravnik/zdravstveni delavec ne more učinkovito pomagati

• Čeprav razumemo potrebo po začasnem odstopanju od določenega, rednega delovnega časa, temeljnih fizioloških pravil ni mogoče spremeniti niti med pandemijami. Potrebno je zagotoviti ustrezen počitek vsem zdravstvenim delavcem, ki morajo biti dežurni ali kakorkoli prisotni na delovnih mestih. Delovni čas in delovne pogoje v vseh pogledih (urniki, delovna obremenitev, počitek, nadomestila) je potrebno usklajevati z obojestranskim dogovorom.

2. Okuženi zdravnik/zdravstveni delavec ne more učinkovito pomagati

• Zdravstveni delavci, okuženi s Covid-19, so bolniki sami po sebi in jih je treba obravnavati z vso resnostjo. Za vse zdravstvene delavce in njihove družine bi morali biti zagotovljeni testi ter jih izvajati v največji možni meri. V primeru okuženosti zdravstvenih delavcev ni mogoče vključiti v delo ekipe, kljub milejši obliki bolezni, prav tako jih ne smemo vključevati v delo v Covid 19 enote.

3. Zdravnik/zdravstveni delavec brez osebne zaščitne opreme ne more učinkovito pomagati

• Na voljo moramo imeti zadostne količine OVO, zlasti na oddelkih, kjer se sprejemajo okuženi bolniki. Zelo neetično bi bilo izpostaviti zdravstvenega delavca tveganju z okužbo, ker bi se tak zdravstveni delavec sam izločil iz procesa zdravljenja večjega števila bolnikov v kritičnem času pandemije.

4. Število intenzivnih enot mora biti zadostno

• na razpolago morajo biti zadostne kapacitete v intenzivnih enotah: potrebno število postelj in opreme ter zadostno število strokovnega osebja za izvajanje edukacije in zdravljenja.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

19/04/2021

Ljubljana, 19. april 2021 - Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov...

04/03/2021

Dejstvo je, da se korona virus zelo učinkovito prenaša s človeka na človeka, da pri številnih okuženih povzroči resno bolezen in da epidemije COVID – 19 še nismo obvladali. Pojavljajo se nove...