27.12.2021 : Pogrešamo sistemske rešitve za javni zdravstveni sistem

V FIDES- u izražamo razočaranje nad dejstvom, da pri sprejemanju PKP10 ni bila upoštevana zahteva zdravništva po izločitvi zdravstva iz enotnega plačnega sistema in da država še vedno ni pristopila k iskanju sistemskih rešitev za javni zdravstveni sistem.

Poleg tega novo sprejeti zakon PKP10, ki naj bi veljal zgolj eno leto, niti  ni neposredno uporabljiv. Pričakujemo, da bo Ministrstvo za zdravje še letos predlagalo ustrezne rešitve v poklicni kolektivni pogodbi za zdravnike, s katerimi se bodo vsaj začasno sanirala nastala nevzdržna plačna razmerja med zdravstvenimi poklici, še posebej napram mladim zdravnikom.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

28/01/2022

V FIDES-u z obžalovanjem ugotavljamo, da minister za zdravje, Janez Poklukar, ki je bil s strani Vlade določen kot vodja pogajalske skupine za realizacijo določbe v PKP10, kljub plebiscitarno...

26/01/2022

Vlagatelji zahteve za presojo ustavnosti  48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Ur. list RS, št. 206/2021...