25.12.2021| Plačna reforma je le del mozaika nujno potrebne zdravstvene reforme

V FIDES-u že leta zagovarjamo celovito reformo zdravstva in politične odločevalce zaman opozarjamo na problematike, vezane na financiranje zdravstvenih storitev, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in sisteme nagrajevanja.

Zato smo že pred sedmimi leti v okviru Koordinacije zdravniških organizacij, v sodelovanju s strokovnjaki drugih področij, napisali natančen izvedbeni plan sanacije javnega zdravstva, podoben sistemom Sloveniji primerljivo razvitih držav, v kulturnem in civilizacijskem smislu, ter ga posredovali takratnim političnim odločevalcem.  

S strategijo zdravniških organizacij za izhod zdravstva iz krize v prvi vrsti zasledujemo cilj  krepitve sistema javnega zdravstva in naslavljamo problematike, kot so zmanjšanje razlike v dostopnosti do zdravstvenih storitev, učinkovito razpolaganje z denarnimi in kadrovskimi viri, zagotovitev rasti kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov, konkurenčnost med izvajalci v domačem in tujem prostoru ter sistem vodenja.

Pozivi FIDES-a in ostalih zdravniških organizacij politiki, da so potrebne celovite reformne rešitve, so naleteli na gluha ušesa, medtem pa je reformni vlak že skoraj odpeljal.

V kolikor je predstavnikom državljank in državljanov Republike Slovenije  mar za kvalitetno javno zdravstvo, razvoj medicine ter napredek civilizacije, ki se kaže tudi skozi zdravje državljanov, predvsem pa mar za bolnike, je potrebno nujno in takoj narediti vse, da v javnem zdravstvu obdržimo nosilce zdravstvene dejavnosti, na katerih sloni delovanje javnega zdravstva in najzahtevnejše medicine. Brez takojšnjih sistemskih ukrepov na področju plač, z izločitvijo zdravstvenih delavcev iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, bo javno zdravstvo zaradi neenakih pogojev funkcioniranja čedalje bolj izgubljalo bitko s privatnim zdravstvom in brez potrebnih sistemskih sprememb vodilo v spiralni razkroj javnega zdravstva, katerih posledice bomo občutili kot bolniki.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

26/07/2022

Gospod Poklukar je imel v svojem mandatu ministra za zdravje dovolj priložnosti za sistemske spremembe delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema, vendar se jim je »uspešno« izogibal....

08/07/2022

FIDES, največji zagovornik dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, pri pripravi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega...