19.05.2022| Zdravniki zagovarjamo trden in dostopen javni zdravstveni sistem

Glavni odbor FIDES se je na seji dne 19.05.2022 seznanil z analizo vsebin koalicijske pogodbe za področje zdravstva. Povsem jasno je, da koalicijska pogodba, kot skupek želja in visokoletečih ter očitno med bodočo koalicijo tudi še neusklajenih ciljev,  ne bo zaustavila nadaljnjega razkroja javnega zdravstva.  Po prvih potezah ministra in določitvi prioritet bo jasno, v katero smer gre naš javni zdravstveni sistem.

Ob že tako slabem stanju v našem javnem zdravstvu in javnih obljubah državljanom po dostopnem in učinkovitem javnem zdravstvenem sistemu, ki so bile nagrajene s podporo na volitvah, bi pričakovali, da bomo od bodočega ministra za zdravje in podpredsednika vlade slišali konkretne operativne rešitve, kako v javnem zdravstvenem sistemu obdržati in vanj privabili dodatne zdravnike, ki so kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti nenadomestljiv člen pri ustrezni oskrbi bolnikov, razvoju medicine ter napovedanem reševanju zaostankov obravnav po koncu epidemije.

Namreč, brez postavitve trdnih temeljev javnega zdravstvenega sistema z možnostjo konkurenčnega nagrajevanja zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ter ureditve nagrajevanja vodstvenih kadrov, odgovornih za realizacijo programov in porabo sredstev,  česar se očitno dobro zaveda tudi bodoči minister, se bo razgradnja javnega zdravstva neizogibno nadaljevala v smeri privatizacije in koncesionarstva. 

Brez takojšnjih sistemskih ukrepov na področju nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu zaposlenih zdravnikov, ocenjujemo tudi  obljubljeno interventno reševanje zaostankov iz naslova epidemije kot utopično. Enako tudi reševanje dostopnosti do zdravnika na primarni ravni, ki ostaja izvedbeno nekonkretizirana želja, zapisana v koalicijski pogodbi.

Primanjkljaj zdravnikov v primerjavi s povprečjem EU daje nazorno sliko kadrovskih kapacitet in čudežev se v sistemu brez korenitih sprememb v sistem nagrajevanja ne da pričakovati. V kolikor želimo državljankam in državljanom zagotoviti dostopno in učinkovito javno zdravstvo, je potrebno z ustreznim nagrajevanjem in pogoji dela, ki bodo konkurenčni tujini in zasebnim izvajalcem, zdravnike obdržati in privabiti v javne zdravstvene zavode sveže sile. 

Koalicijska pogodba sicer kot takojšnji ukrep napoveduje finančno stimulacijo zdravstvenega kadra in s časovno neopredeljenim pogledom v prihodnost podpira cilj pravičnega plačila ter nagrajevanje motivacije in rezultatov dela, kar nakazuje na fleksibilizacijo kot pomemben miselni preskok urejanja nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu, ki pa terja odpravo togosti trenutne plačne ureditve, ki jo pooseblja ZSPJS.

V medijih s strani bodočega ministra napovedana časovnica iskanja rešitev nagrajevanja zdravnic in zdravnikov ni dobra popotnica za naš javni zdravstveni sistem, posebej ne zato, ker se tudi bodoči minister zaveda, da nas prva resna preizkušnja najverjetneje čaka že jeseni. Možni načini spremembe plačne ureditve so že zdavnaj preigrani, v preteklem letu smo z delovno skupino ministrstva za zdravje pripravili predlog novega zakona o plačah v zdravstvu, zato ob izkazani volji spremeniti stvari na bolje ne rabimo še leto in pol pregovarjati možne rešitve.

V FIDES-u pozdravljamo vse rešitve, ki gredo v  smeri celovitih sprememb plačnega sistema za vse zaposlene v zdravstvu, v kolikor pa predstavniki naših sodelavcev tega ne želijo, pa zgolj za zdravnike in njihovo realizacijo še v tem letu, zato pričakujemo sestanek z bodočim podpredsednikom vlade in ministrom za zdravje takoj po uradnem imenovanju.

 

 

 

 

 

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...