19.04.2022| Absurd vseh absurdov: namesto iskanja rešitev v smeri evropsko primerljivega plačnega sistema iščemo načine, kako ohraniti sistem absurdov.

Odziv na članek, 24.ur.com, 18.04.2022: "Absurdi plačnega sistema: 26.000 zaposlenih pod minimalno plačo, rekorder lani z 200 tisočaki"

Verjamemo, da je v predvolilnem času, ko poslušamo bolj kot ne prazne obljube o reševanju javnega zdravstva, najboljši slepilni manever za volivce objavljanje plač posameznih zdravnikov rekorderjev, kar odvrača pozornost od pravih težav javnega zdravstvenega sistema.

V FIDES-u, kjer zastopamo večino slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov, takih »mandarinov« ne poznamo. Poudarjamo, da izplačila zdravnikom izkazujejo njihovo požrtvovalno delo, ki se zaradi kroničnega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji odraža tudi skozi številne nadure, ki jih posvečajo bolnikom, ter v izrednih razmerah epidemije skozi izplačilo covidnih dodatkov, ki so bili izplačevani na podlagi zakona oz. kolektivne pogodbe za javni sektor. Slednje so prejemali vsi zaposleni v zdravstvu in v veliki večini v preostalem javnem sektorju, ki obolelega za covidom niso videli niti od daleč, pa se teh izplačil v javnosti nikoli ne problematizira.

Prava slika posledic soočanja zdravnikov z epidemijo in absurdnosti plačnega sistema je ta, da se iz naslova izgorelosti in nadpovprečnih obremenitev, tudi kot posledice kroničnega pomanjkanja kadra, na FIDES-u v zadnjem času srečujemo z izjemnim porastom prošenj za finančno pomoč, saj so se prenekateri kolegi znašli na 80% osnovne plače, in se je marsikateri ob stanovanjskih kreditih in šoloobveznih otrocih znašel v finančni stiski.

Ob tem, ko nam javni zdravstveni sistem razpada pred očmi, je absurd vseh absurdov, da se namesto iskanja rešitev za evropsko primerljiv plačni sistem, ki bi naslovil vse zaposlene v zdravstvu in delodajalcem dal vzvode, da v sistemu obdržijo potrebne kadre, brez potrebe po iskanju anomaličnih rešitev, ukvarjamo s tem, kako ohraniti sistem absurdov.

Zato politične kandidate, posebej tiste, ki na predvolilnih soočenjih javno problematizirajo plače zdravnikov, na tem mestu ponovno sprašujemo:

-              Kako nameravate pridobiti družinskega zdravnika npr. v Kobarid, Bohinj, Šmarje pri Jelšah itd., če jih ne morete pridobiti niti v prestolnici ?

Gre za vprašanje, ali je pomembneje to, da so plače teh zdravnikov primerljive, ali to, da ti kraji zdravnike imajo. Skandinavske države, Kanada in celo Avstrija takšne zdravnike nagrajujejo bolje kot zdravnike v večjih centrih, brez kakšne posebne  »objektivne« obrazložitve: njihovi predpisi (za razliko od slovenskih) dopuščajo, da takšnim zdravnikom in zdravstvenim delavcem ponudijo dovolj dobre pogoje in plačilo, da jih privabijo.

-              Kako nameravate reševati kadrovske vrzeli v zdravstvenih ustanovah, ki zaradi pomanjkanja kadra in nekonkurenčnih pogojev s tujino in z zasebnimi praksami, kar se pogojev dela in plačila tiče, ne morejo v celoti pokriti izvajanja osnovnih dejavnosti, vključno z dežurno službo?

Zdravnik dobi ponudbo iz bližnje avstrijske bolnišnice, v kateri bo za polovico nižji normativ (tako časovni, uzakonjen je namreč evropski delovni čas z maksimalno obremenitvijo 40 + 8 ur tedensko, kot posledično količinski) prejel 2x višjo plačo. Po »objektivnih« kriterijih mu je v Sloveniji plača določena pravilno, toda sprejel bo  službo v Avstriji. Gre za paradoks? Ne, gre za neizprosna pravila trga dela, kar nas postavlja pred dilemo, ali hočemo, da imajo zdravniki plačo določeno v »dogovorjenem« razmerju do ostalih slovenskih javnih uslužbencev, ali da Slovenija ima zdravnike? 

-              Kako  nameravate obdržati izkušenega zdravnika, enega izmed peščice takih, ki v Sloveniji obvladajo poseg, s katerim ob 2. uri ponoči reši bolnikovo življenje?

Zdravnik je v dani situaciji nenadomestljiv, za opravljeni poseg, ki traja na primer 50 minut in skupaj z vožnjo do delovnega mesta in nazaj domov vzame (odvisno od razdalje) pribl. 90 minut, pa bo skupaj z vsemi dodatki vred prejel cca. 25 EUR, kar je manj od dnevne urne postavke kateregakoli obrtnika. Poleg tega sta noč in spanec razbita, zdravnik pa mora že isti dan oziroma jutro ohraniti mirno roko. Opravil pa je poseg, ki je nekomu rešil življenje. Ni torej bistveno, ali je vrednost plačila »primerljiva« s plačilom nekega drugega javnega uslužbenca, temveč je bistveno, ali je plačilo  vsaj približno sorazmerno s pomenom storitve, ki jo je zdravnik opravil.

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...