11.01.2022 | Sporočilo izredne letne konference FIDES

 

»Brez zdravnikov ni učinkovitega in dostopnega javnega zdravstvenega sistema. Izstop iz enotnega plačnega sistema je nujni del celovite zdravstvene reforme.  Takojšnja realizacija PKP10 bo dala jasen signal za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema. Izredna letna konferenca FIDES daje mandat Glavnemu odboru, da za dosego obeh ciljev uporabi vse oblike sindikalnega pritiska.«

Dve leti trajajoča epidemija, med katero je zdravstveno osebje s požrtvovalnim delom in nadčloveškimi napori ohranjalo naš zdravstveni sistem pri življenju, je nastavila ogledalo in prikazala pravo podobo našega zdravstva. To bo po koncu epidemije, brez potrebnih takojšnjih korenitih sprememb ter ob vse daljših čakalnih dobah, vse manj javno. Pred tem si ni več mogoče zatiskati oči.

Dobro javno zdravstvo  pomeni dostopno, pravočasno, celovito in kvalitetno zdravstveno oskrbo za vse državljanke in državljane. Zahteve in potrebe slovenskega javnega zdravstva rastejo hitreje od razpoložljivega števila zdravnikov. Ob siceršnjem pomanjkanju zdravnikov (sosednja Avstrija ima  5,3 zdravnika na 1000 prebivalcev, Nemčija 4,4, Slovenija pa z zgolj 3,3 zdravniki na 1000 prebivalcev in za 15% zaostaja za povprečjem EU 3,9) je potrebno narediti vse, da v sistemu ne le obdržimo, temveč dolgoročno privabimo nujno potrebne kadre. Da se približamo evropskemu povprečju, potrebujemo najmanj 1000 dodatnih zdravnikov.

Javni zdravstveni zavodi so postali nekonkurenčni zasebnim izvajalcem in ponudbam držav iz bližnje soseščine, kamor odhajajo tudi najbolj goreči zagovorniki javnega zdravstva. Za nastalo situacijo nismo odgovorni zdravniki, temveč politika, ki ni zagrizla v kislo jabolko potrebnih reformnih ukrepov in državljankam in državljanom nalila čistega vina glede prihodnosti javnega zdravstvenega sistema. Žal pa smo prav zdravniki vsa leta strelovod nezadovoljstva, ki se stopnjuje in prehaja že do izbruhov sovražnosti.

Zavedamo se, da je za učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem potrebna celovita zdravstvena reforma in radikalne strukturne spremembe na segmentih financiranja, organizacije in upravljanja. To je velik kratkoročni in srednjeročni izziv, pri katerem smo zdravniki kot partnerji  pripravljeni tvorno sodelovati.

Izredna letna konferenca FIDES zahteva takojšnjo realizacijo PKP10 in dokončanje novega sistemskega zakona o plačah v zdravstvu, ki je prvi od potrebnih korakov, če želimo v sistemu obdržati vrhunske strokovnjake in mlade zdravnike. Trenutni plačni sistem tega ne omogoča in postopoma razgrajuje javno zdravstvo.

Izredna letna konferenca FIDES daje mandat Glavnemu odboru, da za uveljavitev PKP10 in dosego v tem trenutku ključnega strateškega koraka, izstopa iz enotnega plačnega sistema, uporabi vse oblike sindikalnega pritiska, ki bodo potrebne, da ohranimo dostopen in učinkovit javni zdravstveni sistem.

 

 

 

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

22/11/2022

Glavni stavkovni odbor  FIDES se je na današnji seji seznanil s potekom pogajanj in rezultati ankete, izvedene med članstvom v zadnjih dneh.

Po oceni FIDES-ove pogajalske skupine so...

19/10/2022

Podpis zavezuje vlado, da bo resno pristopila h korenitim reformam in jih najkasneje do 1. aprila 2023 predstavila bolnikom, zdravnikom in drugim zaposlenim v zdravstvenem sistemu. "Vrsto let smo...