08.07.2022- SPOROČILO ZA JAVNOST – Odziv FIDES na interventni zakon v zdravstvu

FIDES, največji zagovornik dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, pri pripravi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega sistema žal ni imel možnosti tvorno sodelovati.

Po seznanitvi z vsebinami interventnega zakona ugotavljamo, da obljublja simptomatsko in ne vzročno zdravljenje akutnih problematik v našem javnem zdravstvenem sistemu,  za predlagane rešitve pa lahko žal že vnaprej napovemo, da ne bodo prinesle želenega rezultata. 500 mio EUR, ki jih v javnih nastopih obljublja Minister za zdravje, bi bilo več kot dovolj za vzpostavitev trajnih sistemskih rešitev nagrajevanja zaposlenih, ki bi edine lahko stabilizirale sistem in dolgoročno povečale njegovo dostopnost in vzdržnost.  Nasprotno pa zakon še bolj izpostavlja vodenje javnih zdravstvenih zavodov ter odločanje o obremenitvah in nagrajevanju zdravnikov vsakodnevni politiki.

V FIDES-u sicer razumemo  poskus Vlade, reševati zatečeno stanje v več letih nakopičenih in nenaslovljenih težav javnega zdravstvenega sistema z interventnimi ukrepi, vendar pa so sistemske rešitve, ki jih je nenazadnje koalicija obljubljala, predvsem na področju plač in pogojev dela nujne in jih zdravniki pričakujemo še letošnjo jesen. V nasprotnem bomo ostali še brez tistih nekaj zdravnikov, ki s svojo srčnostjo in požrtvovalnostjo vztrajajo v javnem zdravstvenem sistemu in brez katerih v našem javnem zdravstvenem sistemu ne bo več kaj reševati.   

Kot  v FIDES-u že ves čas opozarjamo, je za zagotovitev dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema, ki je zaradi pomanjkanja in preobremenjenosti zdravnikov pod nevzdržnim pritiskom tako na primarnem kot sekundarnem in terciarnem nivoju,  nujno potrebno obdržati in v sistem privabiti dodatne zdravnike na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Dejstvo je, da se z obstoječim številom zdravnikov, ki krepko zaostaja za povprečjem EU,  v javnem zdravstvenem sistemu čudežev ne da narediti. Le s trajno ureditvijo pogojev dela in nagrajevanjem, primerljivim razvitim evropskim državam,  bomo dali prepotrebno vzpodbudo bodočim generacijam mladih strokovnjakov, da se bodo odločali za poklic zdravnika v Sloveniji.

Za kvalitetno zdravstveno obravnavo in zadovoljnega uporabnika potrebujemo v prvi vrsti  zdravnika, ki se bo bolniku in njegovim potrebam lahko v celoti posvetil, za kar pa je nujno spoštovanje standardov in normativov, ki so v letu 2017 postali zapisana pravica bolnikov v Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike in dolžnost tvorcev politike javnega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji.

Ukrepi vlade, predvideni v interventnem zakonu, se v pretežni meri ukvarjajo predvsem s poseganjem v strukturo vodenja javnih zdravstvenih zavodov, v povsem nezadostni meri pa se posvečajo naslavljanju perečih problemov, zaradi katerih državljanke in državljani postopoma izgubljamo dostopen in učinkovit javni zdravstveni sistem.  Predlagani ukrepi glasijo predvsem na primarno raven zdravstvenega varstva z željo povečati dostopnost do zdravnika. Predvidene finančne spodbude naj bi sledile pričakovanju po dodatnem opredeljevanju novih bolnikov s strani zdravnikov na primarnem nivoju, vendar pa je finančni ukrep začasne narave, s trajnim povečanjem števila opredeljenih bolnikov na zdravnika pa vodi v kršenje standardov in normativov ter posledično še večje izgorevanje zdravnikov in nezadovoljstvo bolnikov.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

22/11/2022

Glavni stavkovni odbor  FIDES se je na današnji seji seznanil s potekom pogajanj in rezultati ankete, izvedene med članstvom v zadnjih dneh.

Po oceni FIDES-ove pogajalske skupine so...

19/10/2022

Podpis zavezuje vlado, da bo resno pristopila h korenitim reformam in jih najkasneje do 1. aprila 2023 predstavila bolnikom, zdravnikom in drugim zaposlenim v zdravstvenem sistemu. "Vrsto let smo...