08.06.2022| Evropska federacija zdravnikov v delovnem razmerju s pozivom slovenskim oblastem, naj sistem pogajanj o kolektivni pogodbi za zdravnike uskladijo z evropskimi praksami.

Togost trenutne plačne ureditve v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju je pripeljala do resnih težav v slovenskem javnem zdravstvu. Zato smo se v FIDES-u v naših prizadevanjih za modernizacijo plačnega sistema za zdravnike in zobozdravnike obrnili tudi na Evropsko federacijo zdravnikov v delovnem razmerju (FEMS).

Članom FEMS-a smo podrobno predstavili zakonitosti kolektivnega dogovarjanja za plače zdravnikov in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji in jih zaprosili za mnenje glede naših prizadevanj za izključitev slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

Kot so zapisali v pismu podpore, so v FEMS-u opravili analizo plačnih sistemov v evropskih državah.  Zaključili so, da v vseh državah, tako tistih s sistemom zdravstvenega varstva Bismarckovega tipa, kot v državah, kjer so zdravstvene ustanove v državni lasti in se financirajo iz javnih sredstev, veljajo načela svobodnih pogajanj in sklepanj kolektivnih pogodb za zdravnike in zobozdravnike ločeno od ostalih zdravstvenih delavcev, predvsem pa ločeno od ostalih zaposlenih v javni upravi. 

FEMS je v pismu opozoril tudi na svojo strategijo, v kateri je izrecno navedeno, da morajo biti ločena pogajanja na voljo vsem zdravnikom in zdravniškim sindikatom v državah članicah EU.

Sklepna ugotovitev FEMS-a je, da je slovenska praksa enotnega plačnega sistema zaposlenih v javnem sektorju brez primere v razvitih evropskih državah. To predstavlja nesorazmerno breme za urejanje plač zdravnikom in zobozdravnikom celo do te mere, da je zdravniški sindikat prikrajšan za pravico do pogajanj, ki so temeljna pravica vsakega sindikata v demokratični družbi.

FEMS zato poziva slovensko oblast, naj sistem kolektivnih pogajanj za zdravnike in zobozdravnike uskladi  s praksami Evropske unije.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...