Informacije v zvezi z osebnimi podatki za Peticijo DZ RS, zahteva za izločitev zdravstva iz enotnega plačnega sistema JS

Informacije v zvezi z osebnimi podatki, pridobljenimi v zvezi s Peticijo Državnemu zboru RS, zadeva: zahteva za izločitev zdravstva iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja

Upravljavec osebnih podatkov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker se ti podatki ne obdelujejo v namene iz člena 37.1 Uredbe.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo:

  • organizirano zbiranje izpolnjenih peticij,
  • posredovanje peticij pristojnemu organu Državnega zbora RS,
  • analiza podpore zdravnikov in zobozdravnikov za idejo izstopa iz enotnega plačnega sistema
  • objava rezultatov in komentarjev analize podpora zdravnikov in zobozdravnikov za idejo izstopa iz enotnega plačnega sistema.

Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov: soglasje vlagatelja peticije.

Vaših osebnih podatkov ne nameravamo prenesti osebne v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 3 leta po realizaciji izstopa zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju RS.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@sindikatfides.si, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelav, imate pa tudi  pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov..

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbene narave in je potrebna za izvedbo zbiranja peticij, njihove oddaje pristojni službi Državnega zbora RS, analizo podpore med zdravniki in zobozdravniki za idejo izstopa iz enotnega sistema plač v javnem sektorju.

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v zvezi s pridobljenimi podatki iz vloženih peticij ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti ne oblikuje profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe. Če bi vaše podatke potrebovali tudi v namene, ki v tem obvestilu niso navedeni, vas bomo o tem obvestili.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

18/07/2024

V sindikatu Fides podpiramo javno pismo, ki ga je podpisalo in tudi nam poslalo več kot 100 slovenskih zobozdravnic in zobozdravnikov. Pred očmi nam razpada celoten javno zdravstveni sistem in...