Informacije v zvezi z osebnimi podatki, pridobljenimi v zvezi s preklici soglasij

Upravljavec osebnih podatkov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker se ti podatki ne obdelujejo v namene iz člena 37.1 Uredbe.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo:

  • organizirano zbiranje izpolnjenih preklicev soglasij,
  • posredovanje preklicev soglasij delodajalcu vlagatelja preklica soglasij,
  • analiza podpore zdravnikov in zobozdravnikov za akcijo preklica soglasij
  • objava rezultatov in komentarjev analize akcije preklica soglasij

Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov: soglasje vlagatelja preklica soglasja.

Vaših osebnih podatkov ne  nameravamo prenesti osebne v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 3 leta.

Uporabniki osebnih podatkov: sindikalni zaupnik, sekretar sindikata FIDES, pristojna služba delodajalca, izvajalec statistične obdelave preklicev soglasij

Oseba, na katero se zbrani osebni podatki nanašajo, ima pravico od upravljavca zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave  ali pravico do ugovora obdelavi in pravici do prenosljivosti podatkov.

Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, ima pravico privolitev kadar koli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posredovanje osebnih podatkov ni zakonska ali statutarna obveznost. Če posameznik osebnih podatkov iz tega soglasja ne poda, FIDES oziroma njegov sindikalni zaupnik preklica soglasja ne bo hranil in ga ne bo vročil delodajalcu.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@sindikatfides.si, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelav, imate pa tudi  pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov..

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbene narave in je potrebna za izvedbo zbiranja preklicev soglasij, njihove oddaje pristojni službi delodajalca, analizo podpore med zdravniki in zobozdravniki za delo samo do 48 ur tedensko.

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v zvezi s pridobljenimi podatki iz vloženih preklicev soglasij ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti ne oblikuje profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe. Če bi vaše podatke potrebovali tudi v namene, ki v tem obvestilu niso navedeni, vas bomo o tem obvestili.

 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

18/04/2024

V sindikatu Fides smo razočarani, da se je uresničila napoved o sprejemu novele Zakona o zdravniški službi. Menimo, da takšno ravnanje predstavlja nevaren precedens, ki ne bo vplival le na...

27/03/2024

Ljubljana, 27. marec 2024 – Sindikat FIDES je v torek, 26. marca, na stoti dan od napovedi zdravniške stavke, organiziral izredno letno konferenco, ki je potekala pod geslom »SOS za javno...