Informacije v zvezi z osebnimi podatki, pridobljenimi v zvezi s preklici soglasij

Upravljavec osebnih podatkov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker se ti podatki ne obdelujejo v namene iz člena 37.1 Uredbe.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo:

  • organizirano zbiranje izpolnjenih preklicev soglasij,
  • posredovanje preklicev soglasij delodajalcu vlagatelja preklica soglasij,
  • analiza podpore zdravnikov in zobozdravnikov za akcijo preklica soglasij
  • objava rezultatov in komentarjev analize akcije preklica soglasij

Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov: soglasje vlagatelja preklica soglasja.

Vaših osebnih podatkov ne  nameravamo prenesti osebne v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 3 leta.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@sindikatfides.si, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelav, imate pa tudi  pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.

Obveščamo vas, da imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov..

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbene narave in je potrebna za izvedbo zbiranja preklicev soglasij, njihove oddaje pristojni službi delodajalca, analizo podpore med zdravniki in zobozdravniki za delo samo do 48 ur tedensko.

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v zvezi s pridobljenimi podatki iz vloženih preklicev soglasij ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, niti ne oblikuje profilov iz člena 22(1) in (4) Uredbe. Če bi vaše podatke potrebovali tudi v namene, ki v tem obvestilu niso navedeni, vas bomo o tem obvestili.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...