Sprejeti sklepi XXV. Letne konference Fides

  1. Zdravnik in zobozdravnik morata formalno in dejansko ostati nosilca zdravstvene dejavnosti (ohranitev in posodobitev Zakona o zdravniški službi).
  2. Zahtevamo prioritetno implementacijo zdravniških in zobozdravniških standardov in normativov, zapisanih v Modri knjigi standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, v  Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in njihovo uporabo do 31.03.2016.  Če bomo z dosedanjimi načini delovanja do 29.02.2016 neuspešni, se začnejo intenzivnejše sindikalne aktivnosti.
  3. Še naprej si je treba prizadevati za fleksibilizacijo plačnega sistema (spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), za odpravo stropa v plačni lestvici, za uvedbo vertikalnih napredovanj (nazivi) in variabilnega dela plače, vezanega na delo po standardih in normativih, zapisanih v Modri knjigi standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, sicer pa za izstop zdravnikov iz sistema plač v javnem sektorju.
  4. Letna konferenca FIDES še naprej trdno stoji za strateškimi usmeritvami  Koordinacije zdravniških organizacij za izhod zdravstva iz krize.
  5. Zdravniku je treba zagotoviti svobodo dela in prosto izbiro o tem, ali bo zaposlen pri enem ali več delodajalcih.
  6. Letna konferenca se seznani z nevzdržnimi razmerami v UKC Maribor, zlasti na Oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo in zdravljenje bolečine, ki predstavljajo hudo nevarnost za paciente in zdravnike. Zato letna konferenca zahteva, da se stanje nemudoma uskladi z vsemi strokovnimi standardi, veljavno zakonodajo. Pozivamo, da predstojnik  Oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo in zdravljenje bolečine v UKC Maribor, strokovna direktorica in poslovni direktor UKC Maribor za nastale razmere nemudoma prevzamejo odgovornost.

 

Predsednik delovnega predsedstva:
Ivan Mrzlikar, dr.dent.med.

V Ljubljani, 04. december 2015

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

26/07/2022

Gospod Poklukar je imel v svojem mandatu ministra za zdravje dovolj priložnosti za sistemske spremembe delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema, vendar se jim je »uspešno« izogibal....

08/07/2022

FIDES, največji zagovornik dostopnega in učinkovitega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, pri pripravi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega...