Sporočilo za javnost: Odziv sindikata Fides na odločitev Ustavnega sodišča

V sindikatu Fides smo nad odločitvijo Ustavnega sodišča zaskrbljeni. Poudarjamo, da je bila odločitev v zadevi, ki naj bi se obravnavala absolutno prednostno, izdana kar en mesec po uveljavitvi novele zakona, s katero se je izpodbijani odlok odpravil – torej je odločitev na tej točki za položaj zdravnikov, ki uveljavljajo pravico do stavke, irelevantna.

Prav tako se nam zdi sila nenavadno, da je Ustavno sodišče Fidesovo pobudo za oceno ustavnosti sprejelo v obravnavo, jo podalo v vsebinski odgovor vladi ter nato odgovor vlade podalo v nadaljni vsebinski odgovor Fidesu, nato pa so se odločili, da pobuda ne izkazuje pravnega interesa Fidesa za obravnavo. Torej so najprej bili na stališču, da pobuda izpolnjuje osnovne procesne predpostavke za obravnavo, na koncu pa odločili da jih ne in da pravzaprav sodišče ne more odločati o vsebini naše pobude.  

Da ne gre za povsem jasno in nesporno stališče Ustavnega sodišča kaže tudi dejstvo, da je Ustavno sodišče odločitev sprejelo s petimi proti štirim glasovom, kar pomeni, da je pretehtal en glas in da odločitev Ustavnega sodišča glede neizpolnjevanja formalnih pogojev za vložitev pobude ni prepričala niti vseh ustavnih sodnikov. Kot izhaja iz ločenega mnenja enega od ustavnih sodnikov, so se sodniki strinjali ne le s tem, da je izkazan pravni interes, temveč tudi s tem, da je odlok neustaven. V ločenem mnenju namreč piše, da so sodniki že imeli pripravljeno odločitev o razveljavitvi odloka.

V sindikatu Fides bomo sicer v kratkem sprožili tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi, ki je nadomestila vsebino odloka in s tem tudi odpravila odlok.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

18/07/2024

V sindikatu Fides podpiramo javno pismo, ki ga je podpisalo in tudi nam poslalo več kot 100 slovenskih zobozdravnic in zobozdravnikov. Pred očmi nam razpada celoten javno zdravstveni sistem in...