Odziv na današnje odprto pismo Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

V FIDES-u smo začudeni nad današnjim odprtim pismom "vodstva ZDUS", naslovljenim vladi in sindikatu FIDES. Predvsem uvod odprtega pisma, sicer polnega pavšalnih ocen in celo političnih sodb: "G. Kuštrin, ustavi se!" je strah vzbujajoč. V sindikatu FIDES ne bomo pristali, da organizacija ZDUS, ki ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture, s takimi odprtimi pismi skuša netiti konflikt med zdravniki in bolniki. To je neodgovorno in nedopustno. Tovrstno netenje sovraštva je 22. avgusta pripeljalo do umora zdravnika v Izoli in tako kot tedaj, tudi danes terjamo ničelno stopnjo tolerance do nasilja.

Sindikat FIDES je prevzel svoj del odgovornosti in še pred parafiranjem sporazuma, ki vsebuje nastavke za prepotrebno zdravstveno reformo, dne 21.11.2016, zamrznil stavko. Ravnali smo odgovorno do bolnikov in do naših kolegov, saj smo s sporazumom postavili temelje pomembnim pozitivnim spremembam v zdravstvenem sistemu. Zato v FIDES-u pričakujemo in upamo, da se bo obdobje medkoalicijskih obračunavanj in kazanja mišic z namenom nabiranja cenenih političnih točk, čim prej zaključilo, ter da bo predsednik vlade ravnal evropsko in podprl izpogajan ter parafiran sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

Standardi in normativi za delo zdravnikov in zobozdravnikov, za katere se borimo, in ki so bili postavljeni kot prva stavkovna zahteva, niso slovenski izum, pač pa posnetek obremenitev zdravnikov iz evropskih držav, Kanade in celo Amerike, kjer se standardi za delo zdravnikov upoštevajo. Modra knjiga standardov in normativov hoče logiko Zelene knjige obrniti in dati kvaliteti prednost pred količino. Da si ne bi bilo več treba izmišljati načinov kako doseči čim več točk po Zeleni knjigi. Našo prvo stavkovno zahtevo po boljšem zdravstvenem sistemu bi tako med prvimi moral podpreti prav predstavniki upokojencev v ZDUS.

S trenutnim zdravstvenim sistemom ni zadovoljen nihče. Bolniki zaradi dolgih čakalnih vrst in premalo časa, ki jim ga zdravniki lahko naklonimo, zdravniki zaradi preobremenjenosti in izgorelosti. Še posebej skrb vzbujajoče je razmišljanje mladih zdravnikov, ki v takšnih razmerah ne vidijo prihodnosti in se vse pogosteje odločajo za odhod v tujino, ne samo zaradi boljših plač, predvsem zaradi neprimerljivih delovnih pogojev in odnosa, ki ga javnost kaže do zdravniškega poklica.

Zaposlitev večjega števila zdravnikov, boljše nagrajevanje, zlasti mladih, pa tudi tistih, ki trenutno zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov presegajo delo po standardih in normativih (do 60% preseganja), so le nekatere izmed rešitev, nakazanih v parafiranem sporazumu med FIDES-om in vladno pogajalsko skupino. Zato da bo zdravstveni sistem bolj dostopen, da bodo čakalne vrste krajše in zdravniki manj obremenjeni, da bodo mladi zdravniki v njem videli svoj prostor, pa bo potrebno narediti še mnogo več.

Zadovoljni smo, da smo z ministrico za zdravje parafirali sporazum, ki predvideva, da se nemudoma nadaljujejo pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi zdravnikov in zobozdravnikov z zahtevo, da se prednostno uredi položaj specializantov in mladih specialistov. Njihov status namreč danes ni ustrezno urejen in naravnost sili mlade zdravnike k odhodu v tujino. Tudi to bi moralo ZDUS skrbeti.

Demagoška je izjava ZDUS, da "pogrešajo predlog FIDES-a, kako delo v zdravstvu racionalizirati". Že vrsto let namreč delamo prav to. Zaradi neodzivnosti vlad smo zdravniške organizacije že pred štirimi leti same pripravile analizo zdravstvenega sistema in predlagale nabor rešitev v okviru sprememb zakonov in podzakonskih aktov in ga predstavile javnosti. Februarja 2014 smo zdravniške organizacije predstavile Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize. Strategija, ki je več kot aktualna še danes, je namenjena kot prispevek zdravniških organizacij za pripravo načrta strukturnih sprememb zdravstvenega sistema. Ključna načela in cilji strategije so: ohranitev dosedanjih dosežkov v zdravstvenem varstvu, sledenju načelu "bolnik je v središču pozornosti", doseganju preglednega, pravičnega in učinkovitega sistema plačila prispevkov za zdravstveno varstvo, konkurence med ponudniki zavarovanj in s tem uveljavljanju evropskih načel svobodne konkurence, konkurenčnosti med izvajalci v domačem in tujem prostoru in doseganju učinkovitega sistema plačevanja zdravstvenih storitev izvajalcem, pri čemer naj se upošteva načelo, da denar sledi pacientu. In bistveno, med cilje smo zapisali, da želimo krepiti sistem javnega zdravstva, odpraviti razlike v dostopnosti do zdravstvenih storitev, učinkovito razpolaganje z denarnimi in kadrovskimi viri ter zagotoviti rast kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov.

Se pa strinjamo z oceno ZDUS, ko zapišejo, da "so stavka in nezadovoljstvo zdravnikov in drugih deležnikov v sistemu tudi posledica odlašanja z reformo sistema zdravstvenega varstva." Slovenija zanesljivo potrebuje reformo zdravstvenega sistema in boljši sistem.

In končno, zanimivo je, da se je zveza društev upokojencev oglasila šele, ko je bil parafiran sporazum z vlado in ko ga dve koalicijski stranki želita na vsak način zrušiti. Pomenljivo.

 

FIDES - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Dunajska 162

1000 Ljubljana

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...