Odziv FIDES na izjave predsednika Vlade RS: Sklep letne konference FIDES o doslednem delu zdravnikov in zobozdravnikov po standardih in normativih v prvi vrsti pomeni več časa za paciente

Letna konferenca FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, je 15.03.2019 sprejela sklep, da bodo vsi zdravniki in zobozdravniki začeli dosledno delati po standardih in normativih za delo zdravnikov in zobozdravnikov. Glavni odbor FIDES je kot datum določil 01.06.2019.   Ne gre za nobeno zaostrovanje, saj bomo zdravniki in zobozdravniki zgolj začeli uresničevati pravico, ki  je že od leta 2017 zapisana v Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, vladna stran in delodajalci ter ZZZS pa do sedaj niso naredili nič da bi veljavna določba kolektivne pogodbe tudi zaživela v praksi.

Zato smo presenečeni nad izjavami predsednika Vlade, Marjana Šarca, o »zaostrovanju in grožnjah«,  ter o tem »da bodo kratko potegnili pacienti«. https://www.24ur.com/novice/slovenija/sarec-izstop-zdravnikov-iz-enotnega-placnega-sistema-ni-mogoc.html,

Standardi in normativi so predpogoj za varno in strokovno obravnavo pacinetov. Več časa za bolnike, ki ga omogočajo standardi in normativi iz Modre knjige pomeni torej zagotovitev pravic bolnikom, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah.Te pa so: pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, pravica do spoštovanja pacientovega časa, pravica do obveščenosti in sodelovanja, pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, pravice do preprečevanja in lajšanja trpljenja, pravica do drugega mnenja in pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

Čudi nas, da predsednika Vlade ne skrbi kako so ob današnjem tempu dela, ki je zaradi izgorelosti prisilil zdravnike, da so množično začeli ponujati odpovedi pogodb o zaposlitvi, pacienti oskrbljeni in da se mu sistem pred očmi sesuva sam, brez groženj in pritiskov FIDES-a.  E

notni plačni sistem javnih uslužbencev, sploh po zadnjih pogajanjih Vlade s sindikati javnega sektorja o njihovih stavkovnih zahtevah, obstaja zgolj še na papirju, v praksi pa se je kolaps, ki ga omenja predsednik Vlade, da bi se zgodil, če bi zdravnike izločili iz enotnega sistema plač, že zgodil s podpisom stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja v začetku njegovega mandata.

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

05/06/2019

Glavni odbor sindikata FIDES izraža podporo Sindikatu policistov Slovenije in njihovemu predsedniku, mag. Kristjanu Mlekušu, v njihovih prizadevanjih za izboljšanje delovno-pravnega položaja...

30/05/2019

Objavljamo odziv FIDES-a na novico: https://www.delo.si/novice/slovenija/zdravnik-bo-lahko-od-sobote-dalje-odslovil-pacienta-189723.html?fbclid=...