23.11.2016 Dr. Konrad Kuštrin: "Nekateri govorijo eno, delajo pa drugo"

Danes so se predsednik dr. Konrad Kuštrin in člani predsedstva dr. Janusz Klim, dr. Milenko Stankovič in pravni svetovalec dr. Bojan Popovič odzvali na anonimko zdravnikov, ki so jo objavili nekateri mediji, in na stališče nekaterih sindikatov javnega sektorja, ki so nasprotovali parafiranemu sporazumu o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

Vodji sindikalnih pogajalskih skupin na pogajanjih za javni sektor sta v torek, 22.11.2016, namreč dejala, da bo podpis dogovora z zdravniškim sindikatom Fides pomenil konec pogajanj za javni sektor.

Predsednik sindikata Fides dr. Konrad Kuštrin je danes spomnil, da so bile leta 2002 s sprejetjem zakona o sistemu plač v javnem sektorju zamrznjene plače vsem javnim uslužbencem. Tik pred tem pa je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) podpisal aneks h kolektivni pogodbi, ki je izjemoma omogočal rast plač zgolj in le članom tega sindikata do leta 2006.

Opozoril je, da je lani decembra podpisani aneks h kolektivni pogodbi za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, po katerem so se plače nekaterim skupinam dvignile brez konsenza z drugimi sindikati. Oseba, ki si je prizadevala za takšne rešitve, "ne bo govorila, da se bori izključno za ohranitev položaja zaposlenih v javnem sektorju", je bil jasen. "Nekateri govorijo eno, delajo drugo. V šolstvu se preseganje normativov nagrajuje. Zakaj to pravico odrekajo nam?" je poudaril.

Pravni svetovalec dr. Bojan Popovič je opozoril, da imamo v Sloveniji nadpovprečno število učiteljev na 1.000 prebivalcev in podpovprečno število zdravnikov na 1.000 prebivalcev. "V šolstvu se plačuje preseganje normativov, ti pa niso primerljivi s standardi v zdravstvenem sistemu," je dejal. Očitno je, da tisti, ki so uredili vprašanja za šolstvo, nasprotujejo, da bi se na podoben način uredile razmere v zdravstvu. "Nekateri sindikati nam odrekajo pravico od pogajanja in dogovarjanja. To je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami," je bil jasen.

Dr. Milenko Stankovič se je dotaknil anonimke, ki je bila objavljena v nekaterih medijih. Povedal je, da se ogromno mladih zdravnikov vključuje v FIDES in da javnost žal ne zanima dostojanstvo

zdravniškega dela.

Podpredsednik sindikata dr. Janusz Klim pa je novinarsko konferenco zaključil z besedami: "Vladi delamo uslugo, ker jo silimo iskati rešitve."

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...