19.05.2023| FIDES : Vsak poklic je edinstven. Primerljivosti brez metodologije ni.

Predsednik FIDES je z besedami »Vsak poklic je edinstven. Primerljivosti ni.« v članku v časopisu DELO v kontekstu pogajanj o prenovi plačnega sistema poudaril, da je vsak poklic edinstven in kot tak neprimerljiv, tudi kar se delovne obveznosti tiče in ostalih specifik, ki so lastne posameznemu poklicu. Ni šlo torej za nikakršno omalovaževanje kateregakoli poklica, kaj šele posameznega zaposlenega, kot to zavajajoče pišejo v sindikatu SVIZ in celo skušajo besede predstavnika zdravnic in zdravnikov spolitizirati. Nasprotno, vse bolj je jasno, da smo priča novemu poskusu spodkopavanja javnega zdravstvenega sistema za interese velikih sindikalnih central.

V FIDES-u ocenjujemo pogajalski pristop  sindikalnih central s primerjanjem pomena dela poklicnih skupin, ki jih predstavljajo, povsem zgrešen. Izključno navezujoč se na »primerljivost poklica«  brez metodologije, ki bi to »primerljivost« objektivizirala, kar kaže na pomanjkanje ustreznejših argumentov za zagotovitev boljših delovnih pogojev zaposlenih, ki jih predstavljajo.

FIDES že ves čas zagovarja stališče, da so v Sloveniji, primerljivo z razmerji plač v tujini, plače številnih visoko izobraženih kadrov, prenizke. To je tudi razlog, da se v ključnih dejavnostih srečujemo s kritičnim pomanjkanjem kadrov. Verjamemo, da imamo sindikati veliko vsebinskih argumentov, predvsem s primerjavo razmerij plač poklica s tujino, da učinkovito zastopamo zaposlene. Pričakujemo, da bodo vsi sindikati znali sami ovrednotiti svoje poklice, svoje ocene argumentirati in se ne naslanjati le na primerjavah z zdravniki. 

Šele ko bomo naredili ta miselni preobrat, bomo na dobri poti resne prenove plačnega sistema, ki bo temelj za zagotavljanje učinkovitega javnega servisa. 

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

21/02/2024

V časopisu Primorske novice je bil 19. februarja 2024 objavljen članek z naslovom “Preveriti reprezentativnost Fidesa in ga ukiniti”.

V FIDES-U zaradi zagotavljanja objektivne in...

21/02/2024

Stavke navadno razsuvajo kapitalisti in zastopniki privilegijev dobro situiranih manjšin, ne ljudstvo, ugotavlja članica predsedstva SD, Sonja Lokar v svojem nesramnem komentarju o zdravnikih, z...