09.11.2016 Odziv sindikata Fides na navedbe varuha bolnikovih pravic: "Aktualni zdravstveni sistem krši temeljne bolnikove pravice. Zato stavkamo"

Varuh bolnikovih pravic mag. France Prosnik je v izjavi za nekatere medije dejal, da bodo s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov bolnikom kršene temeljne pravice.

Obžalujemo, da varuh bolnikovih pravic ne vidi, da prav aktualni javni zdravstveni sistem, ki ga ne želi reformirati ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, krši temeljne bolnikove pravice. Standardi in normativi, ki izhajajo iz Modre knjige standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravnikov so namreč temelj strokovne obravnave bolnika, ki ima po ustavi in zakonu pravico do strokovne oskrbe. Z narekovanjem tempa dela s strani ZZZS in delodajalcev in ob neupoštevanju standardov oskrbe oz. obravnave bolnikov, ponekod tudi z zahtevo po 60 pregledih v treh urah, zdravniki že sedaj kršijo zakon in bolnikove pravice, saj bolnikov ne morejo ustrezno obravnavati. 

Več časa za bolnike, ki ga omogočajo standardi in normativi iz Modre knjige pomeni torej zagotovitev pravic bolnikom, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah. Te pa so: pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, pravica do spoštovanja pacientovega časa, pravica do obveščenosti in sodelovanja, pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje, pravice do preprečevanja in lajšanja trpljenja, pravica do drugega mnenja in pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

Šele sprejem standardov in normativov, za kar smo si prizadevali v pogajanjih z vlado, bo torej izboljšal naš javni zdravstveni sistem. In za to stavkamo. Ne stavkamo na račun bolnikov, ampak za bolnike. 

FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

23/09/2022

Opozarjamo na neusklajenost navedb ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s pojasnili drugih pogajalskih partnerjev.

Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21.09.2022 navedla, ...

22/09/2022

 

19. oktober ni dan upora proti eni vladi ali enemu ministru. Je zadnje in najbolj kritično opozorilo ob očitnih znakih dokončnega razpada javnega zdravstva.

...