Glavni odbor

Med dvema volilnima  konferencama uresničuje dogovorjene naloge glavni odbor.  Število članov glavnega odbora določi letna konferenca. Njegovo delo vodi predsednik FIDES.Skladno s Statutom predsednik lahko imenuje tudi dva podpredsednika.

Člani glavnega odbora v mandatnem obdobju 2014-2018:

 • AHAČIČ SREDNIK NIKA
 • BABIČ MILAN
 • BILIĆ ALEKSANDAR (nadomestni član, izvoljen na XXVI. Letni konferenci FIDES)
 • ČELOFIGA ANDREJA (nadomestna članica, izvoljena na XXV. Letni konferenci FIDES)
 • DREŠČEK MARKO (nadomestna članica po pooblastilu PODBREGAR NATAŠA)
 • DROBNIČ KOVAČ DOROTEJA
 • FRIŠKOVEC PETER
 • GRAT MATEJA
 • HRASTELJ MIRAN
 • JANČAR BORIS
 • JUG MARKO  
 • KAVŠEK DUŠANKA
 • KLEMENC MATJAŽ
 • KLIM  JANUSZ, podpredsednik FIDES
 • KOPAČ MATJAŽ
 • KOSTANJEVEC BORUT
 • KUŠTRIN KONRAD, predsednik FIDES
 • LESKOVŠEK EVITA
 • POLH DAMJAN, podpredsednik FIDES
 • POŽAR NATAŠA
 • RIŽNAR BORIS 
 • RUPEL ANDREJ
 • STANKOVIČ MILENKO
 • ŠTAGAR BENJAMIN
 • TRINKAUS LEILER DARINKA 
 • VRBANEC BORISLAV
 • ŽAGAR DRAŽEN

Kaj Fides zagotavlja članom

Obvestila

15/11/2017

Ob razpadajočem zdravstvenem sistemu in pogojevanju drugih sindikatov, ki smo jima priča, bi bilo nadaljevanje stavke neugodno za bolnike, Vlado in tudi zdravnike. Izredna letna konferenca...

20/10/2017

Evropska federacija zdravniških sindikatov (FEMS, www.fems.net) je 20. oktober 2017 razglasila za akcijski dan evropskih zdravnikov (Action Day) s sloganom »LET'S DEFEND...